search
Deutsch English Nederlands
keyboard_arrow_down

Worpkwaliteit

De beoordeling van de worpen op de GFS proefbedrijven laat toe om de beren in te delen in kwaliteitsklassen

voor worpkwaliteit.


Score voor de beoordeling van worpkwaliteit


criterium
1 2 3 4
homogeniteit van de worp
veel verschillende biggen
weinig verschil tussen de biggen
zeer weinig verschil tussen de biggen
gelijkmatige biggen, homogene worp
geboortegewicht
zeer laag gemiddeld geboortegewicht laag gemiddeld geboortegewicht
een doorsnee gemiddeld geboortegewicht
een optimaal gemiddeld geboortegewicht
vitaliteit van de biggen
meerdere levenszwakke biggen, veel splayleg
sommige biggen zijn levenszwak
weinig levenszwakke biggen
een ganse worp met vitale, aktieve biggen die allemaal zelfstandig zuigen

Sinds december 2011 zijn we op alle bedrijven die deelnemen aan het GFS afstammelingen onderzoek, gestart met de subjectieve beoordeling van alle worpen. Hierbij krijgen alle worpen van test beren, binnen de 3 dagen na geboorte, een score van 1 tot 4 zoals beschreven in het overzicht: score voor de beoordeling van worpkwaliteit. Die 1 is de laagste score en 4 is de hoogste score.

In de analyse van deze gegevens wordt er ook rekening gehouden met de invloed van het bedrijf zelf evenals het worpnummer. De gegevens voor elk van deze 3 kenmerken: homogeniteit, geboortegewicht en vitaliteit, hebben een goede verdeling die dicht aanleunt bij de „normale verdeling“.

In de analyse worden alle worpen die beoordeeld zijn meegenomen. Het resultaat van elke beer wordt vrijgegeven van zodra we minstens 10 worpen beoordeeld hebben. Vanaf dit moment hebben we statisch voldoende zekerheid.

De beren met minstens 10 beoordeelde worpen, worden voor elk kenmerk in 4 klassen ingedeeld:

  • Een beer met meer dan 2 standaard afwijkingen onder het gemiddelde wordt geslacht (opgeruimd)
  • Een beer lager dan het gemiddelde tot -2 standaard afwijkingen (*)
  • Een beer boven het gemiddelde tot +2 standaard afwijkingen (**)
  • Een beer met meer dan 2 standaard afwijkingen boven het gemiddelde (***)

Wurfbonitierung im Prüfbetrieb

Opgelet:

Alhoewel de analyse van de gegevens aantoont dat slechts ca. 10 % van de variantie van de verschillen in worpkwaliteit te wijten is aan de beer zelf, is het bij een voldoende groot aantal worpen toch mogelijk om kwaliteitsklassen te maken tussen de beren voor homogeniteit, geboortegewicht en vitaliteit. Het systematisch opruimen van de beren met een lage score voor worpkwaliteit verbetert de worpkwaliteit op alle zeugenbedrijven.


Copyright © 2023 GFS - Genossenschaft zur Förderung der Schweinehaltung eG.