search
Deutsch English Nederlands
keyboard_arrow_down

Vruchtbaarheidsmonitoring

 


Een keer per maand worden de worprapportages van de bedrijven gecontroleerd op het gemiddeld aantal geboren biggen per beer. Bij te weinig feedback per beer worden verdere worpgegevens bij de bedrijven opgevraagd. Beren met te kleine worpgroottes worden bovendien op RT (Reziproke Translocatie) gecontroleerd. Bij een positief RT-resultaat worden de beren geëlimineerd. Bij negatief RT-resultaat en een voldoende aantal worpen met kleinere worpgroottes vindt ook eliminatie plaats.


Tegelijk met beoordeling van de worp wordt ook het gemiddelde aantal biggen per worp per beer vastgelegd.

Zodra de biggen zijn geboren, wordt de geboortedatum en het aantal levend en dood geboren biggen elektronisch vastgelegd. Aan de hand van deze gegevens kan men de vruchtbaarheid van de beren al vaststellen en opvallende beren elimineren.

Contactpersoon

3608 Ori Web
Rohde, Susanne
Copyright © 2024 GFS - Genossenschaft zur Förderung der Schweinehaltung eG.