search
Deutsch English Nederlands
keyboard_arrow_down

Diergezondheidsmanagement

 • EU-erkend met halfjaarlijkse controle door officiële dierenarts
 • Erkend PRRS-betrouwbaar met SGD-certificaat

Sillhouette Eber GFS Eberauswahl  Gespiegelt
Dierentoegangen - quarantaine
 • Alleen beren uit gecontroleerde populaties met een minimale gezondheidsstatus.
 • Populatie van herkomst vrij van ziekte van Aujeszky, KVP, brucellose, RA, PRRS (stamkudde of opfok/satellietopfok)
 • Niet tegen PRRSV gevaccineerd
 • Vooronderzocht op PRRS-antilichaam en -virus (Uitzonderingen mogelijk, afhankelijk van status en monitoringsysteem van het bedrijf van herkomst)

 

Quarantaine
 • Ca. 6-weekse quarantaine met twee tests op ziekte van Aujeszky, KVP, brucellose, PRRS-antilichamen en -virus
 • 10 quarantainelocaties in “all-in all out”-procedure
 • Afscheidingsmaatregelen zoals bij productiestallen
 • Vlasstro-strooisel

 

Ga naar het schema quarantaineprocedure GFS
Spritze GFS Blau
Profylaxe maatregelen vaccinaties/behandelingen

 

 • Basisimmunisatie in de quarantaine tegen

parvovirose

vlekziekte

PCV2

M. hyo

 

Hervaccinaties in het station

parvovirose

vlekziekte

 • Worm- en eventueel schurftprofylaxe in de quarantaine
 • Wormprofylaxe halfjaarlijks in de productiestal

 


Blutprobe Grafik
Gezondheidsmonitoring

Dagelijkse intensieve observatie van de dieren en melden van opvallende beren door de verzorger van de dieren.

Regelmatig klinisch onderzoek door dierenarts
(minstens eenmaal per 14 dagen)

Temperatuurcontrole van alle beren bij de ejaculatie

4-wekelijkse controle van bloedmonsters (steekproef onderzoek, elke beer minimaal eenmaal per jaar)

 

ziekte van Aujeszky

KVP

brucellose

 

2-wekelijkse controle van bloedmonsters (steekproef onderzoek, elke beer minimaal eenmaal per jaar)

PRRS (antilichaam en virus)

 • Tijdige bloedtest bij beren met een verhoogde lichaamstemperatuur

 


Principes van het bioveiligheidsconcept van GFS

 • Minimale eisen aan bedrijven van herkomst voor jonge beren voor het aanvullen van de varkensstapel
 • Ca. 6-weekse quarantainefase met aanvullende virologische tests op KVP bij het eerste onderzoek
 • Strikte afscheiding van de productiestallen van de quarantainestallen
 • Indeling in hygiënezones met bijbehorende toegangsautorisaties
 • Schone-vuile weg-principe tussen de hygiënezones. Geen kruising van paden.
 • Gecontroleerde toegang van personen, beren en gebruiksmateriaal in de productiestallen en quarantaines
 • Extra gecontroleerd gecontroleerd vuil gebied als bufferzone tussen wit en vuil gebied in de productiestallen
 • Effectieve omheiningen om de gebieden af te bakenen en tegen het binnendringen van dieren
 • Positieve drukventilatie en luchtfiltratie gecombineerd met UV-desinfectie van de lucht in alle productie- en quarantainelocaties in NRW en in SH
 • Exacte specificaties voor reiniging en desinfectie
 • Alle vervoer naar en van de productiestallen met eigen voertuigen en aanhangers

Contactpersoon

Dr. Sabine Brüning
Dr. Anja Riesenbeck
Copyright © 2024 GFS - Genossenschaft zur Förderung der Schweinehaltung eG.