search
Deutsch English Nederlands
keyboard_arrow_down

Over ons

De GFS-Coöperatie voor de bevordering van de varkenshouderij (Genossenschaft zur Förderung der Schweinehaltung e.G.) werd in 1970 opgericht. Oprichtende leden waren de Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe, de runderinseminaties en de kring van producenten. Het doel was om zeugenhouders als alternatief voor de natuurlijke bevruchting goedkoop sperma van hoogwaardige beren aan te bieden voor inseminatie. In 1973 werd begonnen met de uitbreiding van het centrale berenstation in Ascheberg.

 

  • De GFS is een coöperatieve varkens KI organisatie met ca. 9.000 leden/klanten
  • De GFS is momenteel op 6 locaties gevestigd (berenstations)
  • Momenteel bestaat de berenstapel uit ca. 2.300 beren
  • Er worden jaarlijks meer dan 4 miljoen doses sperma verkocht.
  • Die worden aan biggenproducenten en -fokkers in heel Duitsland geleverd.
  • 10% van de doses sperma worden naar meer dan 10 landen geëxporteerd

GFS Wortwolke

In 1989 ontwikkelde de GFS het Top Genetica-Programma

De eindberen worden aan de hand van de prestaties van hun nakomelingen getest.

De kern van het huidige testsysteem voor nakomelingen is de indeling van de beren in de prestatieklassen brons, zilver, goud en platina en de eliminatie van de minus-varianten (onderste derde). De kwaliteitskwalificatie van de beren wordt aangevuld door verdere ontwikkelingen en testprogramma’s zoals de totale fokwaarde, de erfelijke gebreken fokwaarde, de fokwaarde voor de kwaliteit van de worp, de GFS-vruchtbaarheidsmonitoring, de fokwaarde voor berengeur en de fokwaarde voor het verlies van biggen.

 

De GFS is gecertificeerd conform DIN EN ISO 9001:2015

In 1996 werd de GFS als eerste varkens KI station gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001. De certificering van het GFS-kwaliteitsmanagement waarborgt de systematische werkstromen in productie, verkoop en dienstverlening, de consequente uitvoering van kwaliteitscontroles en het naleven van de vereisten ten aanzien van hygiëne.

 

Alle testgegevens worden regelmatig bijgewerkt en gepubliceerd.

 


Advies- en managementdiensten

Daartoe behoren ondersteuning bij het nemen van beslissingen ten aanzien van de keuze voor beren, vruchtbaarheidsadvies en scanner-service.

 

De GFS is er alles aan gelegen om een open en betrouwbare partner te zijn voor haar leden en klanten, die de wensen van klanten ter harte neemt en die de uitdagingen van de ontwikkelingen in de landbouw en met name de productie van biggen innovatief en oplossingsgericht aanpakt.

 

Copyright © 2024 GFS - Genossenschaft zur Förderung der Schweinehaltung eG.