search
Deutsch English Nederlands
keyboard_arrow_down

Beoordeling van conditie

Meten van spek- en spierdikte

MoniScan

met W-LAN Scanner en Tablet

MoniScan

Hier met de IMAGO S Scanner

MoniScan

Moni-Scan mit WLAN-Scanner

Het fokken van gelten vraagt zeer veel kennis. Door een gerichte selectie van de gelten kunnen hoge prestaties worden gegenereerd in de zeugenstapel. Ook de uniformiteit van mestbiggen kan door de uniformiteit van de vermeerderings opfokzeugen positief beinvloed worden.

GFS heeft ter ondersteuning van de boeren de tool MoniScan ontwikkeld. Met de scanner worden twee waarden bepaald: de spekdikte (dikte van het rugvet) en de spierdikte(vleesbedekking) De gelten worden in de leeftijd van 180 tot 200 dagen getest. Ter plekke worden het nummer van de gelt, de controledatum en de meetgegevens voor de vet- en vleesbedekking vastgelegd. Tegelijkertijd worden foto’s of videoreeksen van de echometingen opgeslagen een aan de gegevensverzameling toegewezen. De overdracht van de informatie aan een online databank vindt plaats via een USB-stick. De gebruikers hebben de mogelijkheid om onder- en bovengrenswaarden voor de vet- of vleesbedekking vast te leggen en hiervoor infografieken te laten weergeven. Het doel is om dieren met extreme waarden niet toe voor de vervanging van de zeugenstapel in te zetten, om hiermee de uniformiteit van de vleesvarkens te verbeteren.


Met de scanner worden twee waarden bepaald: de vetbedekking (spekdikte) en de vleesbedekking (spierdikte).

 

Het is nuttig om met een geschoolde GFS-technicus nog een contactpersoon te betrekken bij het aanvullen van de varkensstapel met behulp van gelten, omdat GFS-technici aan de ene kant een andere kijk op het dier hebben en aan de andere kant kunnen ze met echometingen een ander zinvol selectie-instrument toevoegen.

 

Met name de vetbedekking, dus de dikte van het rugspek, kan vaak niet met het blote oog worden waargenomen.
Haal daarom technische en professionele ondersteuning in huis en neem contact met ons op!

 

Konditionsvergleich

MoniScan in het voermanagement

MoniScan wordt ook toegepast in het voermanagement. Hier bereiken de zeugenhouders al groepen met een uniforme conditie in de kraamstal voor de latere drachtigheidsfase. Zo kunnen de zeugen ook wanneer ze in groepen worden gehouden individueel worden verzorgd. Bovendien maakt de voerindustrie, in samenwerking met de GFS al gebruik van het systeem om voerproeven te controleren. Onder andere het conditieverlies in de kraamstal bij verschillende voerconcepten wordt geanalyseerd en ook het verloop van de spekdikte en de spierdikte van gelt tot aan eerstejaars zeug wordt onderzocht.


Contactpersoon

Gerd Vahrenhorst
Louis Nieuwhuis

 
 
 
 

 

Dit formulier vereist een verificatie code zoals weergegeven in onderstaande figuur. Schrijf deze code in het vakje ernaast. Vraag door het indienen van het formulier om een nieuwe code, indien U deze niet kunt lezen.

Letters display

 
Copyright © 2024 GFS - Genossenschaft zur Förderung der Schweinehaltung eG.