Deutsch English Nederlands

We steken veel energie in het testen van onze nakomelingen. Daardoor kunnen we de beren selecteren en genereren meer zekerheid in de fokwaarden.

De selectie van de uitgangsfase-genetica vindt plaats aan de hand van fokwaarden voor

  • mest- en slachtprestaties met indeling in prestatieklassen
  • Erfelijke afwijkingen
  • Kwaliteit van de worp
  • Berengeur*
  • Fokwaarde vitaliteit biggen*

 

*bij German Piétrain

De vruchtbaarheid van de beer wordt gecontroleerd aan de hand van vruchtbaarheidsgegevens uit de testbedrijven en monitoringsgegevens (bijv. via de zeugenmanagement system).

 

 


Copyright © 2021 GFS - Genossenschaft zur Förderung der Schweinehaltung eG.