search
Deutsch English Nederlands
keyboard_arrow_down

Sperma kwaliteit

De kwaliteitsnormen van de spermaname en -verwerking


Bij het gebruik van een portie sperma tijdens de kunstmatige inseminatie verwacht de klant dat de zeug, met een zo groot mogelijk aantal biggen per worp, dragend wordt.

Om dit doel te bereiken worden voor het GFS sperma, zowel tijdens de spermaname als de sperma verwerking, de hoogste kwaliteitscriteria gehanteerd. Alle behandelingen zijn streng vastgelegd, ISO gecertificeerd en worden volgens de DIN EN ISO 9001:2000 beschreven.

Bovendien werkt GFS volgens de norm van ZDS voor sperma kwaliteit.

 

Lange houdbaarheid van het sperma oa. door de maximale hygiëne in het laboratorium

Veel maatregelen, zowel in de stal als in het laboratorium, zorgen voor een zeer goede bevruchtingskwaliteit van minstens 3 dagen. Alles begint met een propere spermaname in de stal. Elke stap bij de spermaname is zo vastgelegd dat er geen overdracht van kiemen plaatsvindt. Al het materiaal, dat met het sperma in contact komt, is kiemvrij. De snelle overdracht van het sperma naar het laboratorium door middel van een buis en de onmiddelijke verdere behandeling, zijn de basis van de kwaliteit.

De behandeling van het sperma vindt plaats in een kiemarme omgeving volgens speciale hygiënemaatregelen.

 

Constant aantal goede spermatozoïden in elke portie

Elk ejaculaat wordt in het laboratorium door geschoold GFS personeel grondig onderzocht op de verschillende kwaliteitscriteria. Enkel als de normen voor bevruchting behaald zijn, wordt het sperma verder verwerkt en voor verkoop vrijgegeven. Mochten deze kwaliteitscriteria inzake vruchtbaarheid niet behaald worden dan wordt deze beer zolang uit productie genomen totdat de onderzoeken geen negatieve resultaten geven.

 

Regelmatige opleidingen van het laboratorium personeel zowel inzake sperma onderzoek als hygiëne, vormen de basis van onze hoge kwaliteitsstandaard.

In elk ejaculaat wordt door middel van een Colorimeter het aantal spermatozoïden bepaald. De computer berekent het aantal sperma porties. Voor elke sprong wordt de juiste hoeveelheid verdunner, op een ml precies, toegevoegd. Aldus is het aantal vruchtbare spermatozoïden in elke portie constant.

Wekelijks wordt dit aantal spermatozoïden in de portie door een zeer precies meetinstrument, als steekproef, gecontroleerd.

 

Analyse van de controle porties uit de productie

Een belangrijke hoeksteen van ons kwaliteitsmanagement is de de analyse van de controle porties die bij GFS blijven. Op deze controle porties worden volgende onderzoek uitgevoerd:

  • onderzoek op motiliteit
  • morfologisch onderzoek als steekproef
  • hygiëne onderzoek
  • aantal spermatozoïden in de portie

Voor het onderzoek op motiliteit van de controle porties, test GFS momenteel het nieuwe systeem EIKO voor individuele ejaculaatcontrole". Dit systeem is door GFS ontwikkeld en bestaat uit herhaalde en verdergaande controle van bewaard sperma.


Copyright © 2024 GFS - Genossenschaft zur Förderung der Schweinehaltung eG.