search
Deutsch English Nederlands
keyboard_arrow_down

Impressum

Verantwoordelijk voor de inhoud:

GFS - Genossenschaft zur Förderung der Schweinehaltung eG
Zum Pöpping 29
59387 Ascheberg
Tel.: 0 25 93 - 9 13 0
Fax: 0 25 93 - 9 13 51
e-mail: info@gfs-topgenetik.de
www.gfs-topgenetik.de

Vertegenwoordigende bedrijfsleiders:
Dipl. Ing. agr. Annette Niggemeyer
Dipl. Ing. agr. Josef Brüninghoff

BTW-nummer.: DE 125 859 797
Belastingsidentificatienummer: 333/5963/0210
Geregistreerd te Coesfeld
Registernummer: GnR 186

 

Verantwoordelijk in de zin van § 55.2 RSTV (Rundfunkstaatsvertrag –(door de deelstaten overeengekomen omroepverdrag)):
Dipl. Ing. agr. Annette Niggemeyer

 

Raad van Bestuur:

Paul Hegemann (voorzitter), Jürgen Horstmann, Bernhard Finke, Annette Niggemeyer

 

Voorzitter van de Raad van Toezicht:

Bernhard Stenmans


Disclaimer (uitsluiting van aansprakelijkheid)

1. Content van het onlineaanbod

De auteur kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims ten opzichte van de auteur die verwijzen naar schade van materiële of ideële aard, veroorzaakt door het wel of niet gebruik maken van de weergegeven informatie resp. door het gebruik van verkeerde of onvolledige informatie zijn hierbij expliciet uitgesloten, in zoverre de auteur niet aantoonbaar opzet of grove nalatigheid verweten kan worden. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder enige verplichting. De auteur behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor, delen van de pagina’s of het complete aanbod zonder separate aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief te beëindigen.


2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe internpagina’s ('links') die buiten het verantwoordelijkheidsbereik van de auteur vallen, kan een aansprakelijkheidsverplichting alleen gelden als de auteur kennis had van de content van deze pagina’s en het voor de auteur technisch of in alle redelijkheid mogelijk was, het gebruik in geval van illegale content te verhinderen. De auteur verklaart dan ook uitdrukkelijk dat op het moment dat de links gemaakt werden, de gelinkte pagina’s geen illegale content bevatten. De auteur heeft op geen enkele manier invloed op later aangemaakte links en op de inhoud van de gelinkte pagina’s. De auteur distantieert zich dan ook uitdrukkelijk van alle gelinkte pagina’s die na het maken van de links aangemaakt werden. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod gemaakte links en verwijzingen en ook voor de externe bijdragen in de door de auteur aangemaakte gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of incomplete content en in het bijzonder voor eventuele schade ontstaan door het gebruik of het niet gebruik maken van op deze manier aangeboden informatie is enkel en alleen de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen wordt verantwoordelijk en niet diegene die via links enkel verwijst naar de desbetreffende publicatie.


3. Auteurs- en registratierecht

De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, video’s en teksten te respecteren, door hem zelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten en video’s te gebruiken en vooral gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten en video’s. Op alle in het internetaanbod genoemde en evt. door derden beschermde merk- en handelsnamen is zonder enige beperkingen het merk- en handelsnamenrecht van toepassing en hiervoor gelden de merkrechten van de desbetreffende, geregistreerde eigenaren. Alleen op basis van het louter noemen kan niet de conclusie getrokken wordt dat een bepaalde merknaam niet door rechten van derden beschermd worden. Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf opgestelde objecten blijft het exclusieve recht van de auteur van de pagina’s. Een verveelvoudiging of een gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de auteur.


4. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer (uitsluiting van aansprakelijkheid)

Deze disclaimer dient beschouwd te worden als een deel van het internetaanbod waarnaar op deze pagina’s verwezen wordt. Wanneer delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig voldoen aan de geldende rechtsregels, dan blijft de inhoud en de geldigheid van de overige delen van het document volledig van toepassing.


Concept, design en programmering:

Intersolute GmbH Hauptsitz Krefeld

Ostwall 101-107 47798 Krefeld

Telefon: 0 21 51 - 52 30 60

Telefax: 0 21 51 - 52 30 6 29


Copyright © 2024 GFS - Genossenschaft zur Förderung der Schweinehaltung eG.