search
Deutsch English Nederlands
keyboard_arrow_down

German Pietrain maakt het verschil

3 EUR tot 5 EUR per varken.

GFS is een coöperatieve welke 100% eigendom is van Duitse, Nederlandse en Deense boeren. De coöperatieve staat volledig ten dienste van alle leden en klanten. Het doel van GFS is niet het grootste KI station te worden in Europa maar wel het beste. En deze ambitie hebben we ook in België.

GFS koopt maandelijks de beste German Pietrain beren aan de Duitse fokkers. Een groot deel van deze fokkers is ook zelf lid van GFS.


De aangekochte jonge beren hebben allemaal een zeer goede index. De betrouwbaarheid van deze index, ook wel de genetische zekerheid genoemd, is echter nog laag namelijk 30% tot 50%. Daarom worden alle jonge beren in het GFS afstammelingen onderzoek verder getest op basis van de kwaliteit van hun nakomelingen. Wekelijks worden 800 tot 900 vleesvarkens geslacht in verschillende slachthuizen, allen uitgerust met AutoFOM klassering. Aldus krijgen alle beren een nieuwe index met een hoge betrouwbaarheid, namelijk 80% tot 90%. Het GFS afstammelingen onderzoek geeft een veel hogere betrouwbaarheid dan de klassieke selectiemesterij. Deze laatste is dan ook volledig overbodig.

In de melkveehouderij is afstammelingen onderzoek een vanzelfsprekendheid. GFS voert reeds meer dan 25 jaar afstammelingen onderzoek uit bij varkens. Ook dit maakt GFS uniek.

 

De 2 pijlers van het nakomelingen onderzoek zijn:

 • Worpkwaliteit: erfelijke gebreken, homogeniteit, vitaliteit en geboortegewicht van de biggen
 • Economische parameters in de mesterij: groei, voederconversie en slachtkwaliteit

De aldus verkregen resultaten worden toegevoegd aan de bestaande informatie en verwerkt in de nieuwe index van elke beer. Dit gebeurt om de 14 dagen. De meest actuele gegevens van alle beren, in test of getest, zijn steeds online te bekijken, klik op “naar de gegevensbank”.

Hier vindt je een volledig overzicht van alle aangekochte beren, afgevoerde beren, test beren en geteste beren (Platina, Goud, Zilver, Brons).

Per portie sperma van de geteste beren is er een foktoeslag:

Platina beren: 3 EUR, Goud (*) beren: 1,5 EUR en Zilver beren: 0,50 EUR.

 

(*) Goud is de benaming van een kwaliteitscategorie van GFS, namelijk de 23% beste beren welke komen na de Platina categorie (beste 13%). Deze kwaliteitscategorie “Goud” heeft niets te maken met het begrip “GOLD” dat de fokkerijorganisatie German Pietrain zelf gebruikt. “GOLD” staat namelijk voor “Genitisch Optimierte Leistungs Dichte” ook wel “Genom Plus” genoemd, en geeft aan dat het DNA van de betreffende beer onderzocht is.

 

 

Een groot deel van deze foktoeslag wordt door GFS aan de fokkers van de German Pietrain beren uitbetaald. En aldus is de cirkel gesloten:

 • De German Pietrain fokker wordt vergoed in functie van de uiteindelijke genetische kwaliteit van zijn beren, m.a.w. de economische kwaliteit voor de producent van biggen en vleesvarkens
 • GFS wordt vergoed voor het werk op de testbedrijven en in het slachthuis, voor de statistische verwerking van deze gegevens en de kosten voor het opruimen van 1/3 van de geteste beren.
 • De klant krijgt de keuze tussen uitstekende jonge beren en geteste beren, aan de juiste prijs.

Door dit arbeidsintensieve afstammelingen onderzoek verkrijgt GFS een schat aan gegevens. Deze gegevens gaan terug naar de diverse fokkerijorganisaties afhankelijk van de herkomst van de geteste beren: German Pietrain, PIC, Hypor en Topigs Norsvin. De fokkerijorganisaties gebruiken de GFS gegevens in hun eigen BLUP programma.

De German Pietrain beren bestemd voor België zijn ofwel test beren ofwel Platina beren en voldoen aan de scherpste criteria.

Op alle kenmerken verbeteren de GFS klanten hun resultaten t.o.v. Belgische Pietrain:

Op het zeugenbedrijf:

 • Minder erfelijke gebreken
 • Hoger geboortegewicht
 • Vitalere biggen
 • Hoger speengewicht
 • Minder sterfte

en in de mesterij:

 • 820 tot 850 gram groei, d.w.z. 10 tot 14 dagen vroeger afleveren
 • 0,06 tot 0,21 lagere voederconversie
 • 62% tot 63% mager vlees

In deze uiterst moeilijke tijden heeft niemand een boodschap aan het in stand houden van valse vooroordelen of illusies. Bekijk de resultaten en zoals je weet “cijfers liegen niet”! Vandaag zijn er meer dan 100.000 vleesvarkens, afkomstig van German Pietrain, geslacht in Belgische slachthuizen. En ook hier zijn we vooraan in het peloton.

GFS wil een betrouwbare partner zijn voor elke professionele varkenshouder.

German Pietrain maakt het verschil.

Elke dag opnieuw.


Copyright © 2024 GFS - Genossenschaft zur Förderung der Schweinehaltung eG.