search
Deutsch English Nederlands
keyboard_arrow_down

Gegevensbescherming

Privacyverklaring:


Hartelijk dank dat u een bezoek wilt brengt aan onze website en dat u geïnteresseerd bent in de Genossenschaft zur Förderung der Schweinehaltung e.G. (GFS) (Genootschap voor de promotie van de varkenshouderij).

Wij vinden het heel belangrijk dat de gegevens van onze klanten en gebruikers veilig en goed beschermd zijn. Wij houden ons aan het gebod om zuinig om te gaan met gegevens en de gegevens te verwerken en om in overeenstemming met de regelgeving betreffende gegevensbescherming bij uw bezoek aan onze website zo weinig mogelijk persoonsgebonden gegevens te gebruiken.

De wettelijke basis voor de gegevensbescherming vindt u in de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG – Federale Duitse Wet over Bescherming van Gegevens) en de Telemediengesetz (TMG – Wet over de telecommunicatiemedia). We hebben organisatorische maatregelen getroffen die garanderen dat de voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming zowel door ons als ook door onze externe dienstverleners nageleefd worden.

In de onderstaande verklaring betreffende gegevensbescherming wordt uitgelegd welke gegevens wij tijdens uw bezoek aan onze website verzamelen en welk deel van deze gegevens dan eventueel op een bepaalde manier gebruikt wordt.

 

Geanonimiseerde gegevens voor statistische doeleinden:

Wanneer u toegang hebt tot onze website worden voor beveiligingsdoeleinden gegevens op onze servers opgeslagen die eventueel een identificatie mogelijk maken (bijv. IP-adres, datum, tijdstip en bezochte pagina‘s). Deze persoonsgebonden gegevens worden niet verder verwerkt. Voor statistische evaluatie worden alleen geanonimiseerde databestanden gebruikt.


Persoonsgebonden gegevens:
Persoonsgebonden gegevens zoals bijv. naam, adres, telefoonnummer of e-mails worden door ons niet verzameld tenzij u ons deze gegevens vrijwillig verstrekt hebt, bijv. bij de aanmelding voor onze nieuwsbrief of op een e-mailcontactformulier. We gebruiken vrijwillig ter beschikking gestelde gegevens alleen voor het doeleinde waarvoor u onze deze gegevens verstrekt hebt. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.
U kunt te allen tijde uw toestemming tot opslaan en gebruik van uw gegevens of uw e-mailadres herroepen. Zo kunt u zich ook op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrief. Deze opzegging of herroeping kan via een link in de nieuwsbrief zelf, via het aanpassen van uw profielgegevens of een via een bericht aan één van de hierboven genoemde contactgegevens.


Cookies:
Op onze website wordt gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine configuratiebestanden die de sturing van uw bezoek aan onze webpagina gemakkelijker en sneller maken. Wanneer u niet wilt dat de cookies die aangemaakt worden bij uw bezoek aan onze website op uw computer gebruikt worden, kunt u cookies via uw browserinstellingen deactiveren en via uw browser instellen dat u geïnformeerd wilt worden over het gebruik van cookies via een internetsite.


Links naar andere websites:
Wanneer u via onze website naar een website van derden gaat (externe link) kan de externe aanbieder via de door uw browser verzamelde gegevens achterhalen via welke van onze websites u bij de externe aanbieder gekomen bent. De externe aanbieder is verantwoordelijk voor deze gegevens. Wij zijn, net zomin als iedere andere aanbieder van internetpagina, in de mogelijkheid deze gang van zaken te beïnvloeden.


Reclame door derden op onze websites:
Wanneer via banners, pop-upvensters of op een andere manier reclame wordt weergegeven, worden geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres verzameld. Er worden uitsluitend geanonimiseerde gebruikersgegevens (besturingssysteem, browserversie, etc.) verzameld voor statistische doeleinden.


Vermelden van diensten en content van derden
Het kan voorkomen dat in onze onlineaanbod content van derden en van andere websites vermeld wordt. Hierbij is het vanzelfsprekend dat de aanbieder van deze content het IP-adres van de gebruiker kan zien. Want zonder IP-adres kan de content van deze pagina’s niet ter beschikking gesteld worden van de gebruiker. Voor het weergegeven van de content is een IP-adres vereist. Wij doen al het mogelijke om uitsluitend content weer te geven van aanbieders die het IP-adres alleen voor het weergeven van de content gebruiken. Wanneer deze externe aanbieders (derden) uw IP-adres gebruiken voor bijv. statische doeleinden, kunnen wij hierop op geen enkele manier invloed uitoefenen.

Herroepingsrecht:
Wanneer u nog vragen hebt over de door ons verzamelde gegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. U vindt de contactgegevens in het Impressum. Vanzelfsprekend voldoen wij, in dit kader, ook aan uw recht op kosteloze informatie.


Copyright © 2024 GFS - Genossenschaft zur Förderung der Schweinehaltung eG.