search
Deutsch English Nederlands
keyboard_arrow_down

EIKO

EIKO: individuele controle van het ejaculaat van elke beer

Een belangrijke steunpilaar van het GFS-kwaliteitsmanagement zijn de onderzoeken op controle monsters van het sperma die in het labo behouden worden.

Op deze controle monsters worden morfologisch onderzoek, hygiëne- en concentratie metingen uitgevoerd.

Hierna stellen we jullie het EIKO systeem van de individuele ejaculaatcontrole van elke beer voor, als onderzoeksysteem van deze controle monsters. Dit systeem is door GFS zelf ontwikkeld.

 

Het controle systeem dat tot nu toe wordt gebruikt.

In het huidig controle systeem van GFS wordt de beweeglijkheid van de spermatozoïden (mobiliteit) van alle afgevulde spermaporties met zogenaamde houdbaarheidsporties 24 uur na verzending gecontroleerd. Het aandeel van beweeglijke spermatozoïden moet minstens 70% zijn. Bij ongeveer 15% van de dagelijkse productie wordt de beweeglijkheid van de spermatozoïden ook na 72 uur onderzocht. Deze moet dan minimaal 65% zijn (ZDS-norm voor spermakwaliteit).

De resultaten van deze controles tonen aan dat 99,98% van alle ejaculaten (n=226.239) na 24 uur een mobiliteit hebben van meer dan 80%. Bij 75% van alle ejcaulaten is de beweeglijkheid na 72 uur nog steeds meer dan 75%. Slechts 37 ejaculaten hadden een onvoldoende mobiliteit (overzicht 1 en 2).

Dit toont het grote professionalisme en de kwaliteit van de spermabehandeling aan.


Entwicklung der Motilitaet verkaufsfaehiger Ejakulate

Overzicht 1


Motilitaet der Spermien

Overzicht 2


Nieuw: EIKO – individuele controle van de ejaculaten van elke beer

Om nog een stap verder te gaan heeft GFS het zogenaamde systeem van onderzoek op controle monsters in het labo, ontwikkeld.

Het zwaartepunt is de individuele controle van de ejaculaten van elke beer, kortweg EIKO genaamd.

In het EIKO systeem worden om de 4 weken alle beren morfologische gecontroleerd. Het nieuwe systeem heeft 3 peilers:

1. Morfologisch onderzoek

2. Controle van de beweeglijkheid na 24 uur en 72 uur

3. Intensieve spermacontrole van de jonge beren

 

Morfologisch onderzoek

Op basis van het morfologisch onderzoek van de spermatozoïden wordt een prognose gemaakt van de bevruchtingscapaciteit van elk ejaculaat. Indien er bij dit morfologisch onderzoek grenswaarden voor spermamisvorming of plasmadruppels overschreden worden, dan wordt deze beer uit productie genomen totdat de controle metingen terug binnen de grenswaarden vallen.

 

Controle van de beweeglijkheid

Om de 2 weken wordt van elke beer de beweeglijkheid van de spermatozoïden in de controle monsters, 24 uur en 72 uur na spermaname, gecontroleerd. Hierdoor hebben we duidelijkheid dat de beweeglijkheid in sperma porties ook na 72 uur op een hoog niveau blijft. Mocht een beer niet aan deze norm voldoen, dan wordt hij uit productie genomen.

 

Intensieve spermacontrole van de jonge beren

Elke jonge beer komt na het afsluiten van de quarantaineperiode in een KI station en wordt dan intensief gecontroleerd. Van zodra de jonge beer aan de ZDS kwaliteitscriteria voldoet, kan het sperma gecommercialiseerd worden. Van deze jonge beren worden in het kader van de EIKO controle, de eerste 7 sprongen intensief onderzocht. Alle 14 dagen wordt een morfologisch onderzoek gedaan (1e, 3e, 5e en 7e sprong) en van elke sprong de houdbaarheid na 24 uur en 72 uur. Met dit intensieve controle systeem voor jonge beren zorgt GFS ervoor dat de spermakwaliteit op een constant hoog niveau blijft.

 

Samenvatting

Bij EIKO (individuele controle van de ejaculaten van elke beer) ligt het zwaartepunt van het onderzoek op de controle monsters van elke beer. Maandelijks worden van elke beer controle monsters morfologisch onderzocht op afwijkingen en plasmadruppels. Alle 2 weken worden deze controle monsters 24 uur en 72 uur na spermaname op beweeglijkheid onderzocht. Bij jonge beren worden de eerste sprongen zeer intensief onderzocht. De jonge beren worden niet gecommercialiseerd totdat alle onderzoeken binnen de grenswaarden liggen.


Copyright © 2024 GFS - Genossenschaft zur Förderung der Schweinehaltung eG.